Aleviliği Ne Yapmalı?..

Mahmut Boyuneġmez  Aleviliğin barındırdığı değerler, adetler, pratiklere bakalım: “… camiyi değil cemevini ibadethane olarak gören, ibadetini camide namaz değil, cemevinde cem olarak yapan, oruç olarak ramazanı değil, Hızır ve muharrem orucunu gören, ‘Benim kabem insandır’ diyen, Sünni İslam’ın yasakladığı, ...