Mehdilik ve Şahkulu Ayaklanması

İlgar BAHARLU Artan Ok, Mihriban (2024). Mehdilik ve Şahkulu Ayaklanması, İstanbul:  Alfa. 360 sayfa ISBN: 978-625-449-887-9. Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29