Osmanlı Kayıtlarında Adı Geçen Kıvşak Köyü ve Arzuman Ocağı’na Tarihsel Bir Bakış

Mahsuni Gül Bu çalışmada geçmişte Sivas’ın Gelmugad nahiyesine, günümüzde ise Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kıvşak Köyü’nün Başkanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Nüfus Defterleri ile Temettuat Defterine ve ayrıca Kıvşak Köyü’nde bulunan Arzuman Ocağına değinilmeye çalışılacaktır. Çünkü, bazı kaynaklarda Gelmugad’a bağlı ...