Alevîlikte Kurban Töreni – Kurbanın Yeri ve Tanımı

Ali Duran Gülçiçek, 2004 * Görsel: Alevilikte Kurban Cemi (Hubyar Ocağı erkânı örneği) – Ali Kenanoğlu Tanrı-İnsan-Doğa sevgisine ve birliğine dayanan Alevilik’te asıl kurban, nefsini tığlamaktır; „canım kurban, tenim tercüman“ diyerek Mansur dârında ikrar verip ikrarında durmaktır; İlim ve ...