Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar

Zeynep Göçer Garnett, Lucy Mary Jane (2010). Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar  (Çev. Hanife Öz) İstanbul: Dergâh Yayınları.  ISBN: 978-975-995-844-2.  164 sayfa Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29