“Arznâme” ve “Hulâsatü’t-Tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevî Ordularının Resmigeçitleri

Mihriban Artan Ok Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde  Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasımİnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978- 625-6957-67-1. Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29