Arşiv, Blog ve Röportajlar

Halkın Dili Âşık Mahzuni Şerif

Necdet Kurt Âşıklık geleneğinin kökleri İslam öncesi Şaman döneme kadar uzanır. Şamanizm’de Baksı, Bahşı, Kam gibi isimlerle anılan ilk ozanlar, günümüz âşığının atası sayılırlar. Bunlar çalgı (kopuz) çalmanın yanı sıra, hekimlik, büyücülük gibi misyonları da üstlenmişlerdi. ...

&s tarafından.|2024-07-21T16:24:13+01:00Temmuz 21st, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: |Yorum yok

Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar

Zeynep Göçer Garnett, Lucy Mary Jane (2010). Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar  (Çev. Hanife Öz) İstanbul: Dergâh Yayınları.  ISBN: 978-975-995-844-2.  164 sayfa Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T16:52:59+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , , |Yorum yok

Dervişler Tarihi, Antropolojisi, Mistik Yönü

İ. Melike Gülden Ambrosio, Alberto Fabio (2012). Dervişler Tarihi, Antropolojisi, Mistik Yönü.  (çev. Buğra Poyraz) İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.  ISBN 978-605-5272-22-7. 236 Sayfa Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T16:16:44+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , , |Yorum yok

“Arznâme” ve “Hulâsatü’t-Tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevî Ordularının Resmigeçitleri

Mihriban Artan Ok Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde  Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasımİnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978- 625-6957-67-1. Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T17:05:54+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , , |Yorum yok

Mehdilik ve Şahkulu Ayaklanması

İlgar BAHARLU Artan Ok, Mihriban (2024). Mehdilik ve Şahkulu Ayaklanması, İstanbul:  Alfa. 360 sayfa ISBN: 978-625-449-887-9. Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T16:55:12+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , |Yorum yok

Diyânete Neşter Şart

Mutlu Yuca Bolu DHA 12 Mart 2012, Milliyet Gazetesi Alevi katılımcılardan Doç. Dr. Ali Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni anayasada mutlaka neşter vurulması gereken bir kurum olduğunu söyledi. “Yeni Anayasa’nın Çerçevesi” başlığıyla toplanan 26. Abant Platformu’nun üçüncü gün toplantısında ...

&s tarafından.|2024-06-22T18:53:44+01:00Haziran 21st, 2024|Kategoriler: Arşiv, Haberler|Tags: , , |Yorum yok

Europese Alevieten Hebben Niet om Erdoğans 96 Dede’s Gevraagd

Bűlent Yılmaz 04-10-2016 *Afbeelding: Maquette van het “Cami-Cemevi”-project Volgens Turkse media stuurt president Erdoğan 96 dede’s naar Europa. Dede’s zijn geestelijk leiders binnen de alevitische gemeenschap. Het gaat bij die 96 geestelijken vanzelfsprekend om dede’s met goedkeuring van Erdoğans regeringspartij AKP. Europese alevieten ...

&s tarafından.|2024-06-16T12:16:19+01:00Haziran 16th, 2024|Kategoriler: Arşiv, Haberler|Tags: , , , |Yorum yok

De Turkse Alevieten: Een Niet-Erkende Minderheid

N. Landman 01-10-2008 https://www.theologie.nl/de-turkse-alevieten-een-niet-erkende-minderheid/ 1. Inleiding In de huidige discussies over Turkse toetreding tot de EU speelt de vraag hoe Turkije met zijn minderheden omgaat een centrale rol. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de Koerdische minderheid, vanwege ...

&s tarafından.|2024-06-16T11:53:16+01:00Haziran 16th, 2024|Kategoriler: Arşiv, Blog|Tags: , , |Yorum yok

Alevîlikte Kurban Töreni – Kurbanın Yeri ve Tanımı

Ali Duran Gülçiçek, 2004 * Görsel: Alevilikte Kurban Cemi (Hubyar Ocağı erkânı örneği) – Ali Kenanoğlu Tanrı-İnsan-Doğa sevgisine ve birliğine dayanan Alevilik’te asıl kurban, nefsini tığlamaktır; „canım kurban, tenim tercüman“ diyerek Mansur dârında ikrar verip ikrarında durmaktır; İlim ve ...

&s tarafından.|2024-06-15T22:04:26+01:00Haziran 15th, 2024|Kategoriler: Arşiv, Blog|Tags: , , |Yorum yok

Yanyatır Ocağı, Narlıdere / İzmir

Zarife Özkan -> Arkeoloji Türkiye Narlıdere, İzmir ve çevresindeki en eski Alevi köylerinden birisidir. Yanyatır Ocağı'nın kurucusu olarak bilinen Çobanlı Aşireti'nden Durhasan dedenin torunu olan Hızır dede, obası ile 1800'lü yılların başında Narlıdere'de yerleşik hayata geçer. Daha sonrasında ibadetlerini ...

&s tarafından.|2024-06-14T10:54:22+01:00Haziran 14th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , , , , |Yorum yok

Aleviliği Ne Yapmalı?..

Mahmut Boyuneġmez  Aleviliğin barındırdığı değerler, adetler, pratiklere bakalım: “… camiyi değil cemevini ibadethane olarak gören, ibadetini camide namaz değil, cemevinde cem olarak yapan, oruç olarak ramazanı değil, Hızır ve muharrem orucunu gören, ‘Benim kabem insandır’ diyen, Sünni İslam’ın yasakladığı, ...

&s tarafından.|2024-06-14T10:12:50+01:00Haziran 14th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , |Yorum yok
Go to Top