Arşiv, Blog ve Röportajlar

Muharrem Matemi Nedir, Orucu Nasıl Tutulur?

Miladi 10 Ekim 680, Hicri 10 Muharrem 61 günü, Hz. Hüseyin ve yanındaki aile fertleri ve yakınlarından oluşan 72 kişinin Kerbela çölünde Yezit ordusu tarafından katledilmesine istinaden yapılan yas ve tutulan oruçtur. Yezit halifeliğini ilan ettikten sonra herkesin kendisine ...

&s tarafından.|2021-08-02T19:21:51+01:00Ağustos 1st, 2021|Kategoriler: Blog|Yorum yok

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

İnsanların inançlarına, renklerine, cinsiyetlerine göre eşit olduklarının kabul edilmediği; küreselleşen kapitalizmin ve yarattığı savaşların hüküm sürdüğü dünyamızda, Hacı Bektaş Veli’nin felsefesi daha da önemli hale gelmiştir. 16 Ağustos 1964 tarihinden itibaren, her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve ...

&s tarafından.|2021-08-01T13:10:38+01:00Temmuz 30th, 2021|Kategoriler: Blog|Yorum yok

ALEVİLİK’TE KURBAN TÖRENİ, KURBANIN YERİ VE TANIMI

Tanrı-İnsan-Doğa sevgisine ve birliğine dayanan Alevilik’te asıl kurban, nefsini tığlamaktır; „canım kurban, tenim tercüman“ diyerek Mansur dârında ikrar verip ikrarında durmaktır; İlim ve irfanla olgunlaşıp erenler yolunda el ele, el Hakk’a meydana gelmektir. Alevilik’te Tanrı’ya yaklaşmanın en güzel yolu, ...

&s tarafından.|2021-08-01T13:35:27+01:00Temmuz 1st, 2021|Kategoriler: Blog|Yorum yok
Go to Top