Arşiv, Blog ve Röportajlar

Anadolu’nun Ütopik Komünistleri: Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal

Yıldırım KOÇ Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in adı geçtiğinde, birçok insan hemen Nazım Hikmet’in Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’ndaki şu mısraları hatırlar: Aydının Türk köylüleri, Sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, on bin mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa’nın ...

&s tarafından.|2024-05-19T16:22:52+01:00Aralık 3rd, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

Şeyh Bedreddin Ama Hangisi?

Yazılan onca yazı, çekilen belgeseller ve konu edildiği “roman”lara rağmen Bedreddin, tarihsel bir kişilikten çok uzak; bir menkıbe kimliği içinde duruyor. Bir yandan şaşırtıcı bir diğer yandan da anlaşılabilecek bir durum bu. Çünkü Bedreddin yaşadığı günden bugüne hem Osmanlı’nın ...

&s tarafından.|2023-11-30T22:51:17+01:00Kasım 30th, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

Aleviliğin Șekillenmesinde Etkili Olan Ama Alevilerce Az Bilinen Bir İsim: Ebü’l Vefa Kürd

Ali Kemal ERDEM Son yıllarda Alevilik üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda artış görülüyor. Bu araştırmalar sonucunda geçmişte az bilinen yeni bilgilere ulaşılıyor ve yeni iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan dikkat çekenlerden biri de Anadolu Aleviliğinin şekillenmesinde etkili olan kişilerden birinin de ...

&s tarafından.|2024-05-19T16:25:57+01:00Kasım 30th, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

100 Yılın Yok Sayılanları: Sinemada Aleviler

Devlet erkleri onların inançlarını, ibadet biçimlerini tanımlama ve sınırlarını çizme merakını sürdürürken Alevi yapıları görselliğin yaygın ve dönüştürücü etkilerini daha fazla önemsemeli. Cumhuriyet’in ilk yüzyılını geride bırakırken 100 yazıda Cumhuriyet'in 100 yılı serisi için sinemada Aleviliğin 100 yılına odaklandığımızda ...

&s tarafından.|2023-11-30T00:06:59+01:00Kasım 29th, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

Yüzüncü Yılında Alevilerin Cumhuriyeti

Aleviler Türkiye’nin siyasal krize girdiği her dönemde kendi tercihleri olmayan bir görünürlük kazanmışlardır. Ve 'aşırı görünürlük' olarak andığım bu momentlerde ağır bedeller ödemişlerdir. 2023 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına rastlıyor olması nedeniyle her durumda ...

&s tarafından.|2023-11-30T00:04:49+01:00Eylül 15th, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

ALEVÎ “YOL” İNANCINDAKİ “BÂTINİLİĞİ” KAVRAYAMAYANLAR, ELBETTE YA “YOL”DA KALACAKLAR VEYA “YOL”DAN UZAKLAŞACAKLARDIR…

BÂTINÎLİK: Duyu organlarıyla algılanan nesnel varlık olmayıp, gizemsel sezgi (mânâ) ile tanrısal gerçekliğe ulaşmaktır. *** Özellikle 9. yy'dan sonra Farabi, Hasan Sabbah, Firdevsî, Hamdân Karmat ve Babek Hurremî gibi Ehl-i Sünnet dışı akımların “hikmet ve irfan” ile geliştirdikleri felsefi ...

&s tarafından.|2023-08-26T13:32:12+01:00Ağustos 26th, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

ALEVÎLERİN KERBELA VE ORTADOĞU’DAKİ TÜRBE ZİYÂRETLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ KELÂM…

Değerli Canlar, Bugün, çok hassas ve önemli bir konuyu muhabbet etmek istedim. Çünkü, bizlerin görevi duygusallıktan uzak, yandaşlık kültürüne bulaşmadan “Yol”un gerçeklerine ve hakikatine bağlı kalarak akıl, vicdan, bilimsel ve tarihsel gerçekleri “Yol” süzgecinden geçirerek, topluma bir nebze de ...

&s tarafından.|2023-08-25T22:35:03+01:00Ağustos 25th, 2023|Kategoriler: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok

ÇALDIRAN SAVAŞI’NDAN SAĞ KURTULAN ALEVİLERE NE OLDU?

Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında gerçekleşen bir savaştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferi sonrasında, Anadolu'da yaşayan Alevi nüfusa yönelik baskılar artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Aleviler genellikle "sapkın" olarak nitelendirilmiş ve dinsel inançlarına yönelik baskılara ...

&s tarafından.|2023-08-25T22:38:10+01:00Şubat 25th, 2023|Kategoriler: Blog|Yorum yok

Hızır Ayı

Alevilerin en neşeli ve sevinçli ayındayız, Hızır ayında. Ocak ayından şubat ayının sonuna kadar sürecek Hızır ayında Alevi evleri bir başka temizlenir, paklanır. Lokmalar bir araya toplanır, sofralar paylaşılır, yüzler güler, cemler tutulur, dar û didar olunur. Hızır kültü, Nuh ...

&s tarafından.|2022-01-20T15:59:46+01:00Ocak 20th, 2022|Kategoriler: Blog|Yorum yok

Gağan Bayramı

KHAL GAĞAN Eskiden Dersim olarak bilinen ve bugün Sivas, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş illeri sınırları içinde kalan bölgede kutlanan ve eski önemini korumasa da günümüze kadar gelebilmiş eski bir gelenektir. Kal; eskimiş, yaşlanmış; Gağan ise yıl anlamına gelmektedir. Kutlamalar, ...

&s tarafından.|2023-03-31T17:40:39+01:00Aralık 20th, 2021|Kategoriler: Blog|Yorum yok

İmam Hüseyin’in Şehâdeti ve Kerbela Katliamı

Adı Hüseyin Ünvanı Seyyid-uş Şuheda (Şehitler Ulusu) veya Şah-ı Şehidan (Şehitler Şahı) Babası Hz. Ali Anası Hz. Fatma (Hz. Muhammed'in kızı) Doğum yeri ve tarihi Medine, 626 Çocukları Ali Ekber, Ali Asker (ikisi de Kerbela'da şehit oldu), Zeynel Abidin; ...

&s tarafından.|2024-07-07T15:37:27+01:00Eylül 29th, 2021|Kategoriler: Blog|Yorum yok
Go to Top