Ceme gelirken getirilen yemiş, meyve, çörek, kömbe, baklava, helva vs. gibi yiyeceklere dendiği gibi, cemde canların secdeye eğilerek Allah, Muhammed, Ali aşkına, deyip yeri veya pirin elini öpmesine de denir. Pirin eli öpülünce alına konmaz. Yer öpülürken sağ el sol elin üstüne konur, sağ elin üstü öpülür. Böylece cem adına kendi elini öpmüş olur. Ceme katılanların gelirken yanlarında getirdikleri niyazlar dede tarafından dualandıktan sonra lokma olur.

Dede, niyazlar için şöyle dua okur:

Bism-i Şâh, Allah… Allah…

Niyazınız nur ola, Şâh zuhur ola, yiyene helâl, yedirene delil ola. Dertlerimize dermân, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa ola. Gittiği yer gam görmeye.

Gerçek erenler demine Hû

Hüseyin Dedekargınoğlu

Kaynakça

/sö