Mihriban Artan Ok

Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde  Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasımİnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978- 625-6957-67-1.


Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

İndir (PDF, Bilinmeyen)