Dinsel özgürlüklerin ve inanç çatışmalarının gündemi sıkça işgal ettiği bir süreçte, PSAKD kurucusu ve eski genel başkanı Murtaza Demir oldukça değerli bir çalışmasını okurlarla buluşturuyor. Bu eserle, Aleviliğin, Osmanlı Devletinin kuruluşunda oynadığı rol; zaman içerisinde Bizans etkisine ve Sünnileşmeye maruz kalan Türkmen devletinin evrimi; devleti var eden ve bu uğurda onlarca savaşa giren Türk halkının uğradığı ihanet ve ardından gelen baskı, katliam ve savaşları okurken, ister istemez günümüzde sürmekte olan bu kuşatmanın tarihsel kökenlerine ineceksiniz. Elinizdeki eser, Alevilik konusunda tanınmış bir düşünce ve eylem adamı olan Murtaza Demir’in yedi yıllık araştırma ve saha çalışmaları sonunda ortaya çıkarılmış, oldukça kıymetli bilgi ve tanıklıklar içeren bir eserdir. Demir’in çalışması, geçmişten beri yaşanan ve günümüzde hâlâ çözülemeyen sorunlar ve tartışmalar konusunda oldukça kıymetli fikirler içermekte, okuyucuya detayları fazla bilinmeyen ya da çarpıtılan bir tarih hakkında farklı bilgiler sunmaktadır.

-Kırkbin Kızılbaş’ın katledilişi hangi dönem meydana gelmiştir?
-Ede Balı ismi neden Edebali yapıldı?
-Osmanlı bir devşirme imparatorluğu mudur?
-Otman Baba’dan Fatih dönemine neler değişmiştir?
-Türkmen, İslam dinini bilerek ve isteyerek mi seçmiştir?
-Aleviliğe karşı dün ve bugün alınan “Tedbir”ler nelerdir?
-Safevi Kızılbaş devletinin amaçları nelerdi?
-İhanete uğrayan Alevilerin ayaklanmaları nasıl bastırıldı?
-Aleviliğin güncel sorunları ve çözüm yolları nelerdir?

Bu ve buna benzer birçok soru ve yanıtlarını bu değerli eserde bulacak, Aleviliğin resmi olmayan tarihini okudukça, günümüzde hâlâ bir kuşatmanın içinde yaşamakta olan Aleviliğin düşünsel ve toplumsal dinamikleri hakkında önemli bilgiler edineceksiniz…

(Tanıtım Bülteninden)