“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır!”

-Hünkâr Hace Bektaş Veli-

Değerli Okur,

YolPedia, hiçbir surette kâr amacı gütmeyen, tamamen gönüllülük temeline dayalı, ancak ciddi, disiplinli ve azimli bir düşüncenin ürünü olarak, Alevi-Bektaşi dünyasındaki önemli bir eksiği bir yönüyle olsun kapatabilmek arzusuyla kuruldu.

Bu platformun öncelikli gayesi; kimi makaleleri edinme ya da bulma konusunda sıkıntı yaşayan, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, ilgi duyan herkese ulaşılabilir bir kaynak ortamı sağlamaktır.

Bu platform tüm kamuya açık olup, herkesin elindeki bilgi ve belgeleri (her dilde) bu kanal yoluyla yayımlama, paylaşma ve tüm dünyaya duyurma fırsatı sağlama amacı gütmektedir. Dolayısıyla burada herkes potansiyel bir redaktör, yazar veya aktif paylaşımcı fırsatına sahiptir.

Bilgi silahsız bir güçtür! Ve bilgiyi etkin ve güçlü kılan, ne denli nitelikli ve içerikli olduğudur. Nitelik ve içerikten kastımız, bilimsel metotlara uygun düşmesidir. Tüm yayımlarımızda esas rehberimiz bilimdir. Bu da, burada paylaşılacak yazıların ana çerçevesini ve YolPedia’nın esas ruhunu belirlemektedir. Dolayısıyla yayımlanmasını düşündüğünüz tüm yazıların belgeli ve güvenilir  kaynaklarca desteklenmiş olması en öncelikli talebimizdir.

Amacımız, ilk bir yıl icinde YolPedia’yı ansiklopedi olabilecek olgunluğa ve hacme taşımak ve en az bir milyon kişiye ulaşmaktır. Bu da ancak ortak sinerjiyle mümkün olabilecek bir olgudur. Sözü fazla dolandırmadan, “el ele, el Hak’ka” diyerek, YolPedia’nın hepimiz için hayırlı olmasını diler, paylaşımlarınızı ve katkılarınızı bekleriz.

Aşk-ı niyâz ile…

YolPedia Ekibi