Kitap Tanitimi

Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar

Zeynep Göçer Garnett, Lucy Mary Jane (2010). Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar  (Çev. Hanife Öz) İstanbul: Dergâh Yayınları.  ISBN: 978-975-995-844-2.  164 sayfa Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T16:52:59+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , , |Yorum yok

Dervişler Tarihi, Antropolojisi, Mistik Yönü

İ. Melike Gülden Ambrosio, Alberto Fabio (2012). Dervişler Tarihi, Antropolojisi, Mistik Yönü.  (çev. Buğra Poyraz) İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.  ISBN 978-605-5272-22-7. 236 Sayfa Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T16:16:44+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , , |Yorum yok

“Arznâme” ve “Hulâsatü’t-Tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevî Ordularının Resmigeçitleri

Mihriban Artan Ok Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde  Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasımİnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978- 625-6957-67-1. Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T17:05:54+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , , |Yorum yok

Mehdilik ve Şahkulu Ayaklanması

İlgar BAHARLU Artan Ok, Mihriban (2024). Mehdilik ve Şahkulu Ayaklanması, İstanbul:  Alfa. 360 sayfa ISBN: 978-625-449-887-9. Kaynak: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2024 / 29

&s tarafından.|2024-07-06T16:55:12+01:00Temmuz 6th, 2024|Kategoriler: Kitap Tanitimi|Tags: , |Yorum yok
Go to Top