Blog

Halkın Dili Âşık Mahzuni Şerif

Necdet Kurt Âşıklık geleneğinin kökleri İslam öncesi Şaman döneme kadar uzanır. Şamanizm’de Baksı, Bahşı, Kam gibi isimlerle anılan ilk ozanlar, günümüz âşığının atası sayılırlar. Bunlar çalgı (kopuz) çalmanın yanı sıra, hekimlik, büyücülük gibi misyonları da üstlenmişlerdi. ...

&s tarafından.|2024-07-21T16:24:13+01:00Temmuz 21st, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: |Yorum yok

De Turkse Alevieten: Een Niet-Erkende Minderheid

N. Landman 01-10-2008 https://www.theologie.nl/de-turkse-alevieten-een-niet-erkende-minderheid/ 1. Inleiding In de huidige discussies over Turkse toetreding tot de EU speelt de vraag hoe Turkije met zijn minderheden omgaat een centrale rol. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de Koerdische minderheid, vanwege ...

&s tarafından.|2024-06-16T11:53:16+01:00Haziran 16th, 2024|Kategoriler: Arşiv, Blog|Tags: , , |Yorum yok

Alevîlikte Kurban Töreni – Kurbanın Yeri ve Tanımı

Ali Duran Gülçiçek, 2004 * Görsel: Alevilikte Kurban Cemi (Hubyar Ocağı erkânı örneği) – Ali Kenanoğlu Tanrı-İnsan-Doğa sevgisine ve birliğine dayanan Alevilik’te asıl kurban, nefsini tığlamaktır; „canım kurban, tenim tercüman“ diyerek Mansur dârında ikrar verip ikrarında durmaktır; İlim ve ...

&s tarafından.|2024-06-15T22:04:26+01:00Haziran 15th, 2024|Kategoriler: Arşiv, Blog|Tags: , , |Yorum yok

Yanyatır Ocağı, Narlıdere / İzmir

Zarife Özkan -> Arkeoloji Türkiye Narlıdere, İzmir ve çevresindeki en eski Alevi köylerinden birisidir. Yanyatır Ocağı'nın kurucusu olarak bilinen Çobanlı Aşireti'nden Durhasan dedenin torunu olan Hızır dede, obası ile 1800'lü yılların başında Narlıdere'de yerleşik hayata geçer. Daha sonrasında ibadetlerini ...

&s tarafından.|2024-06-14T10:54:22+01:00Haziran 14th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , , , , |Yorum yok

Aleviliği Ne Yapmalı?..

Mahmut Boyuneġmez  Aleviliğin barındırdığı değerler, adetler, pratiklere bakalım: “… camiyi değil cemevini ibadethane olarak gören, ibadetini camide namaz değil, cemevinde cem olarak yapan, oruç olarak ramazanı değil, Hızır ve muharrem orucunu gören, ‘Benim kabem insandır’ diyen, Sünni İslam’ın yasakladığı, ...

&s tarafından.|2024-06-14T10:12:50+01:00Haziran 14th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Skandal ile Fiyasko: T.C. Devlet Bakanlığı Alevi Çalıştayları Nihai Rapor[u]

Abbas Karakaya Alevi Çalıştayları Nihai Rapor[u] geçenlerde kitap olarak yayımlandı. İnternetten de ulaşılabilecek bu metni en iyi şu iki sözcük betimliyor: Skandal ile Fiyasko. Skandal Skandal ‘büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay’ anlamında dilimize Fransızca’dan geçmiş ...

&s tarafından.|2024-05-21T11:51:48+01:00Mayıs 21st, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , , |Yorum yok

Osmanlı Kayıtlarında Adı Geçen Kıvşak Köyü ve Arzuman Ocağı’na Tarihsel Bir Bakış

Mahsuni Gül Bu çalışmada geçmişte Sivas’ın Gelmugad nahiyesine, günümüzde ise Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kıvşak Köyü’nün Başkanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Nüfus Defterleri ile Temettuat Defterine ve ayrıca Kıvşak Köyü’nde bulunan Arzuman Ocağına değinilmeye çalışılacaktır. Çünkü, bazı kaynaklarda Gelmugad’a bağlı ...

&s tarafından.|2024-05-19T15:52:31+01:00Mayıs 19th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Bir Şiir İncelemesi: Cemal Süreya’nın ‘Beni Öp Sonra Doğur Beni’ Adlı Şiiri

Abbas Karakaya Cemal Süreya’nın Beni Öp Sonra Doğur Beni adlı kitabındaki şiirlerin çoğu Süreya’nın sürgün tecrübesi, doğduğu yer, içine doğup yetiştiği kültür ve coğrafyadan beslenen veya esinlenen şiirlerdir. Bu özelliği ile sözügeçen şiirler, Süreya’nın şairlik macerasında bir “otobiyografik dönem”e ...

&s tarafından.|2024-05-19T08:40:48+01:00Mayıs 19th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , , |Yorum yok

Understanding the Erasure of Alevis in Turkey: Lessons to Be Learned

Ezgi Stump You have probably never heard of the Alevis, and this is no accident. According to the Turkish government, over 99 percent of its citizens are Muslim, but this statistic is sociopolitically misleading. An estimated 15-25 percent of ...

&s tarafından.|2024-05-19T08:30:56+01:00Mayıs 19th, 2024|Kategoriler: Blog|Tags: , , |Yorum yok
Go to Top