İnsanların inançlarına, renklerine, cinsiyetlerine göre eşit olduklarının kabul edilmediği; küreselleşen kapitalizmin ve yarattığı savaşların hüküm sürdüğü dünyamızda, Hacı Bektaş Veli’nin felsefesi daha da önemli hale gelmiştir.

16 Ağustos 1964 tarihinden itibaren, her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür, Sanat Etkinliklerinde HOŞGÖRÜ, SEVGİ, BARIŞ ve DOSTLUK çağrıları yapılır. Anma törenleri sırasında semahlar dönülür, türküler söylenir, kurbanlar kesilir, ziyaretler yapılır. Anma törenlerinin temel amacı, insanlığa ışık tutmaya devam eden Hacı Bektaş Veli öğretisinin yeniden gündeme gelmesini sağlamak, bu öğretinin güzel ve yararlı mesajlarını insanlara yeniden sunabilmektir. Düzenlenen toplantı ve panellerle bu temel amaç hedeflenmektedir.

Her yıl 16 Ağustos’ta başlayan  anma etkinlikleri, Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nin 16 Ağustos 1964’te müze olarak açılması ile başlamıştır. 1990 yılından itibaren anma törenlerine uluslararası bir nitelik kazandırılmaya çalışılmış ise de pek başarılı olunamamıştır.

Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde her yıl şiir ve öykü yarışmaları düzenlenmekte olup, katılım şartları www.hacibektas.bel.tr adresinden ulaşılan Hacıbektaş Belediyesi internet sitesinde ilan edilmektedir.

Kültür ve Sanat başlığı altında, Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine ilişkin bilgileri öncelikle sunma gayreti içerisinde olacağız.

Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine dair, internet ortamında küçük bir arşiv oluşturarak, geleceğe bilgi ve belge taşımaya çalışacağız. Bunun yanı sıra, Hacıbektaşlı sanatçılara ait bilgileri ve Hacıbektaş’taki diğer kültürel ve sanatsal faaliyetleri, gücümüz, bilgimiz, zamanımız yettiği ölçüde sizlere ulaştırmaya çalışacağız.

Her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür, Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, HOŞGÖRÜ, SEVGİ, BARIŞ ve DOSTLUĞA katkısı bulunanlara Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü verilmektedir. 1994 Yılından itibaren verilmeye başlanan Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış ödülünün verilme koşulları bir yönetmelikle belirlenmiştir. 1994 yılından itibaren ödüllerin verildiği kişi ve kuruluşların listesi aşağıya çıkarılmıştır.

HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

 1. Ödülün adı “Hacı Bektaş Velî Dostluk ve Barış Ödülü” olup, her yıl düzenlenir.
 2. Ödül, 16 Ağustos tarihlerinde Hacıbektaş’ta yapılmakta olan Hacı Bektaş  Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenleme Kurulu tarafından organize edilir.
 3. Bu ödül; yurt içinde ve yurt dışında, Anadolu aydınlanması ve kültürünün araştırılıp irdelenmesinde; ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılıp etkili olmasında; araştırma yapan sanatsal etkinlik veya ürünler ortaya koyan her türlü düşünsel, felsefi, sanatsal etkinliklerle, bir yandan uzak kökleriyle Anadolu aydınlanmasını irdeleyip ortaya çıkarırken bir yandan bu kültürün önemli kollarından birini, hatta bu kültüre damgasını vurmuş, bu yayınla tarihe mal olmuş Alevi-Bektaşi geleneği “damarının” aşısını da inceleyip ortaya çıkartan; yurdun bütünlüğüne, ulusun birliğine ve dünya barışına katkı sunan, kişi ve kuruluşları bu ödülle onurlandırırken, bu alan ve doğrultudaki yeni çalışmaları özendirmeyi amaçlar.
 4.  Jüri, Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve 7 asil, 2 yedek üyeden oluşur.
 5. Jüri, kararını oy çokluğu esasına göre belirler.
 6. Ödül evrensel niteliktedir ve tüm dünya insanları veya kuruluşları arasında seçilebilir.
 7. Jüri, kararını en geç 01 Temmuz tarihine kadar alır ve Düzenleme Kuruluna bildirir.
 8. Bir sonraki yılın jürisi yıl içerisinde belirlenir ve üyelerine bildirilir.
 9. Jüri, her yıl yenilenir.
 10. Jüri, Düzenleme Kurulunun belirleyeceği en çok 5 aday adayı arasından ödülün verileceği kişiyi belirler. Düzenleme Kurulu adaylarını en geç 1 Haziran tarihine kadar jüri üyelerine bildirir.
 11. Ödül, özel bir kişiye verilebileceği gibi bir kuruma da verilebilir.
 12. Jürinin kararına Düzenleme Kurulu her ne suretle olur ise olsun itiraz edemez. Kararını değiştiremez.
 13. Ödüle layık görülen kişi veya kurum her yıl 15 Temmuz tarihinde açıklanır.
 14. Açıklama, gerek Basın Bildirisi şeklinde kamuoyuna, gerekse yazılı olarak kişi veya kuruma yapılır.
 15. Ödüle layık kimse bulunamaz ise bu da yine bir Basın Bildirisi ile kamuoyuna açıklanır.
 16. Prensip olarak ödül; 16-21 Ağustos Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinin açılış bölümünde verilir. Ancak zaman olarak ödülü alan şahıs veya kurum için uygun olamaz ise sağlanacak mutabakata göre törenlerin herhangi bir gününde de verilebilir.
 17. Hacıbektaş Belediye Başkanı 7 kişilik jürinin tabii üyesi ve başkanıdır. Başkan ayrıca jürinin sekreterya görevini de üstlenir.
 18. Jürinin diğer 6 üyesi ise Hacı Bektaş Veli Düşüncesini tanıyan basın mensuplarından; sinema ve tiyatro sanatçılarından; yazar, şair ve eleştirmenlerden; eğitim ve öğretim elemanlarından; üst düzey bürokrat ve siyasetçiler arasından seçilir.

HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ’NÜ ALANLAR

1994 1.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Lütfü Kaleli
1995 2.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

İsmet Zeki Eyüpoğlu
1996 3.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Fikret Otyam
1997 4.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Mahsuni Şerif
1998 5.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Doğan Taşdelen
1999 6.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

İrene Melikof
1999 Hacı Bektaş Veli Onur Ödülü Nejat Birdoğan
2000 7.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

İlhan Başgöz
2001 8.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Reha Çamuroğlu
2001 Hacı Bektaş Veli Onur Ödülü Hüseyin Çırakman
2002 9.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

İlhan Selçuk
2003 10.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Arif Sağ
2003 Hacı Bektaş Veli Onur Ödülü    Sivas Olaylarının 10.yılı nedeniyle, Sivas Şehitleri adına;

Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkezi

2004 11.Hacı Bektaş

Veli Dostluk ve Barış Ödülü

Cafer Gök
2005 12.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Prof.Dr.Alemdar Yalçın
2006 13.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Miyase İlknur
2007 14.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Sabahat Akkiraz
2008 15.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Mehmet Seyfi Oktay
2009 16.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Şakir Keçeli
2010 17.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Cemal Şener
2011 18.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Mehmet Çamur
2012 19.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Rıza Zelyut
2013 20.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Ali Rıza Erkan
2014 21.Hacı Bektaş Veli

Dostluk ve Barış Ödülü

Gülizar Cengiz
2015 22.Hacı Bektaş Veli

Dostluk Ve Barış Ödülü

Prof. Dr. Çetin Yetkin
2016 23.Hacı Bektaş Veli

Dostluk Ve Barış Ödülü

Dr. Mehmet Alev Coşkun
2017 24.Hacı Bektaş Veli

Dostluk Ve Barış Ödülü

Doç. Dr. Özgür Savaşçı
2018 25.Hacı Bektaş Veli

Dostluk Ve Barış Ödülü

H. Dursun Gümüşoğlu
2019 26.Hacı Bektaş Veli

Dostluk Ve Barış Ödülü

Musa Eroğlu
2020 27.Hacı Bektaş Veli

Dostluk Ve Barış Ödülü

Hızır Avusturya Derneği

Kaynak: https://www.hacibektas.com/index.php?id=243